3. den – Lesní den

Třetí den příškolního tábora byl lesní.

Hned ráno jsme vyrazili autobusem na výlet. Cílem bylo údolí Gránic – mločí naučná stezka. Některé děti už stezku znaly, pro některé to bylo poprvé, a proto všechna stanoviště dlouho zkoumaly a obdivovaly. Všichni společně pozorovali i okolní čilý lesní život. Cesta byla zajímavá nejen naučně – novými poznatky, ale i sportovně – řada stanovišť si vyžadovala dobrou sportovní kondici. Tu museli účastníci prokázat i při namáhavém výstupu Karolininými sady ke kostelu sv. Mikuláše, kde jsme si prohlédli centrum města Znojma a známé historické památky.

Po obědě a chvilce odpočinku nás čekala výroba lesních skřítků z přírodnin a frotáž, tyto činnosti už jsme si užili na školní zahradě.