Březen v I. třídě

V březnu jsme vyhnali nejen černé vrány z naší nástěnky, ale i línou atmosféru z naší třídy. Prvňáčci se opět dostali do pracovního tempa. V českém jazyce jsme se seznamovali se čtením a psaním písmen s háčky (ž, Ž, ř, Ř, č, Č, …), učili jsme se psát opravdové diktáty (nejen slabiky, ale už celá slova) a přivítali jsme jaro roztomilými básničkami, které se děti naučily zpaměti. V matematice jsme se učili sčítat a odčítat do 20 bez přechodu, seznámili jsme se s jednotkou metr a litr, a to jak teoreticky, tak prakticky… a statečně jsme se prokousali učivem “o více – o méně”. Nejvíce jara jsme si užili v prvouce. Naučili jsme se, kteří stěhovaví ptáci se k nám zjara vrací z teplých krajin a jaké můžeme pozorovat jarní kytičky ve svých zahrádkách. Prohlédli jsme si naši školní zahradu, ukázali jsme si běžné zahradní nářadí a řekli jsme si, jak a co se s ním dělá. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi setím semen a sázením sazenic a rozdíl mezi stromem a keřem. Ve třídě jsme si pak zaseli ředkvičku do truhlíku a budeme sledovat, jak nám poroste. V tělesné výchově jsme si poprvé “osahali” žebřiny a ukázali jsme si, jak se šplhá na tyči. Připomněli jsme si cvičení na lavičkách a se švihadly. V hudební výchově jsme se naučili několik nových tanečků a písniček. A v praktických činnostech jsme si vytvořili sněženky a čápy na komíně.

Nyní už se těšíme, co nového nám přinese měsíc duben…