Čajírna – III., IV., V. třída

5. května 2022 se uskutečnila tradiční literární čajírna, tentokráte pro starší děti, kteří už jsou zdatní ve čtení. Z předem nahlášených 28 žáků se na čtenářskou dílničku dostavilo pouze 17. Nejvíce žáků bylo ze čtvrté a třetí třídy. Pochvalu za účast dostala jediná páťačka Sofie Drobňáková. Celá tato skupina pracovala jak hromadně, tak i samostatně, zapojila se v diskuzi i v obhajobě vlastního názoru, dokonce i ve tvořivé spisovatelské činnosti. Někteří se styděli vyjádřit svou myšlenku, ale třeba jen proto, že byli na čajírně poprvé. Příště už to bude pro ně snadnější.

Po přečtení příběhu všichni plnili připravené úkoly, pomocí smajlíků vyjadřovali názory, a pak se všichni museli přiklonit k jednomu ze dvou odlišných názorů pomocí metody „ČÁRA“.  Na zemi leží pomyslná čára, na stranách jsou pomyslné opačné názory, ke kterým se každý žák musí přiklonit. Podle toho, jak se žáci rozestaví, je poznat různost názorů.  Je odvážné stát dva proti všem J, jak se tomu stalo v našem případě.

Během naší čtenářské dílny se všichni účastníci mohli občerstvit teplým čajem. Ve zbytku času jsme si stihli zahrát komunikační hru KUFR, která všechny pobavila.