Chováme domácí mazlíčky – projekt IV. třídy

V hodinách přírodovědy jsme se zabývali, jak se starat o domácí mazlíčky. Děti samy vyprávěly, která domácí zvířátka doma mají a jakou péči jim věnují. Na závěr lekce si každý doma vytvořil vlastní referát o svém domácím zvířátku a přednesl ho před celou třídou. Společná činnost ve třídě přispěla k zapamatování si zajímavostí i důležitých informací z živočišné říše.