Délka – odhad a měření – III. třída

Několik hodin matematiky věnovali třeťáci osvojování a procvičování učiva o měření délky. Aby měli více prostoru, propojili hodinu aritmetiky, geometrie a informatiky. Nejdříve prostudovali tabulku převodů, která jim pomohla orientovat se ve vztazích mezi jednotkami délky. Ujasnili si pojmy metr (základní jednotka), decimetr, centimetr, milimetr a kilometr. Příklady ze života jim pomohly představit si danou délku – 1 mm a 1cm používají při měření pravítkem. Ale např. 1 mm je tloušťka platební karty, 1 dm délka čajové lžičky, okolo 100 m měří na délku fotbalové hřiště a přibližně 1 km je dlouhá cesta do školní jídelny. Pak přišly praktické odhady a měření. Žáci odhadovali vzdálenost vchodových dveří od dveří třídy (pomáhali si pomocí kroků); ve třídě poté odhadovali délku různých předmětů (lavice, pouzdra, tabule…). Všechny údaje pečlivě zapisovali a poté přeměřili. Potom porovnávali odhady a měření.  Nakonec si převody jednotek procvičili na pracovních listech a interaktivní tabuli.