Den Země – III. třída – Myslivci

Žáci III. třídy zavítali tentokrát k myslivcům do Slupi. V myslivecké klubovně pan Lubomír Srnec upoutal jejich pozornost povídáním o přírodě a divoké zvěři. Žáci mají různé knihy o přírodě, ale v nich si nemůžou sáhnout na lovecké trofeje nebo poslouchat pískání malého srnečka nebo zajíčka.  Mohli si sáhnout i na kožešinu zvířat, viděli některé dravce a hlavně kluci obdivovali náboje do zbraní. Především si ale uvědomili, že myslivost není jen střelba, ale hlavně ochrana divoké zvěře. A stejně jako ve škole, tak i v myslivosti se musí dodržovat určitý řád a pravidla.

Z myslivecké klubovny se třeťáci přemístili o kousek dál – do místní knihovny, kde knihovnice paní Samková měla připraveny knihy o přírodě. Počasí bylo krásné, vycházka do Slupi se vydařila.