Den Země – IV. třída

      29. 4. jsme v celé naší škole oslavili Den Země. Chtěli jsme se něčemu novému naučit, něco známého o Zemi připomenout a také vytvořit. Ve IV. třídě jsme proto sestavili tabulku, jak člověk chrání přírodu a jaké činnosti přírodu ohrožují a co by tedy člověk neměl dělat. Rozdělili jsme fakta o ochraně přírody na složku ŽIVÁ A NEŽIVÁ příroda.                                                                                             

      V další části jsme si z učebnice připomněli, jaký užitek máme z přírody (rostlinné a živočišné produkty).

      Ve třetí části jsme se šli učit přímo do přírody. Aktivní poznávání a hledání vzorků bylo velmi zajímavé.  Našli jsme neživé přírodniny, vzorky živých přírodnin a drobných živočichů, řekli jsme některá konkrétní pravidla ochrany rostlin a živočichů, vzduchu a půdy… Hledali jsme využití neživých přírodnin v lidském životě.

       Po příchodu do školy na nás čekalo občerstvení, opečené špekáčky a chléb a trochu relaxačního sportu.

       V závěru tematického vyučování naši třídu navštívil pan Prodělal s krátkým slovem o kamenech, nerostech a jejich nalezištích a broušení.