Den Země v V. třídě – Čarodějné býlí

Pátá třída slavila svátek Země bylinkovým dnem, který byl motivován i blížícím se pálením čarodějnic. Žáci poznávali bylinky všemi smysly, třídili je, přiřazovali, hráli bylinkové pexeso, hledali a pojmenovávali rostliny okolo školy a třídili je s pomocí klíče. Na školní zahradě si zahráli přírodovědně zaměřenou vědomostní hru s čarodějnicí Hermínou, pochutnali si na opečených špekáčcích a na bylinném lektvaru. Na závěr každý vytvořil speciální kouzelné bylinkové menu na blížící se filipo-jakubskou noc.