Duben v I. třídě

S novým měsícem přišly přípravy na velikonoční svátky. V pracovních činnostech a výtvarné výchově jsme se zaměřili na kuřátka, slepičky a zajíčky. Papírové kelímky jsme nabarvili nažluto jako kuřátka, zaseli do nich ječmen a když vyrostl, ozdobili jsme ho vajíčkem s mašličkou. Pozorovali jsme růst salátu a ředkvičky, přičemž jsme zjistili, že v truhlíku nám určitě nevyroste. V české jazyce jsme se naučili číst a psát dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, ď, ť, ň. Trénovali jsme diktáty a rozvíjeli jsme slovní zásobu. V matematice jsme se zabývali vážením. Ukazovali jsme si různé druhy vah a žáci si mohli zvážit sebe, svou aktovku, pouzdro, pití… zkrátka vše, co je napadlo. Dále jsme procvičovali slovní úlohy a počítání do 20. V prvouce jsme jsme si připomněli Velikonoce a jejich tradici a jarní hry. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi stromem a keřem. Závěrem měsíce jsme zabloudili na statek, kde jsme se naučili pojmenovat samce, samici a mláďata různých zvířat. Nakonec jsme se pochlubili svými domácími mazlíčky. V hudební výchově jsme se naučili zpívat a tancovat několik nových písniček. V tělesné výchově jsme zkusili rozcvičku s míči, vyzkoušeli jsme si skok přes kozu a zopakovali jsme si některé drobné hry (Čáp ztratil čepičku, Na rybáře, aj.). Nesmíme zapomenout zmínit, že tento měsíc proběhl v naší třídě “Den otevřených dveří” a “Rodičovské schůzky”.