Edukační program “Kufr velkého vynálezce” – V. třída

V. třída se 9. února vypravila do Jihomoravského muzea ve Znojmě s cílem zúčastnit se výukového programu. Tentokrát bylo náplní hodinového programu zkoumání kufru velkého znojemského vynálezce – Prokopa Diviše. Žáci se dozvěděli zajímavé informace o životě tohoto významného místního vynálezce, pokusili se sestavit model hromosvodu, seznámili se s dobovým oblečením, poznávali stavby, které mohl Prokop Diviš ve Znojmě navštívit, viděli jeho působiště na faře v Příměticích.  Následovala prohlídka muzea – expozic živé přírody, která byla završením učiva přírodovědy  z prvního  pololetí.