Kraje ČR – IV. třída

Projekt – Kraje České republiky  – nás  ve IV. třídě provázel ve vlastivědném vyučování téměř dva měsíce. Jednalo se o zakončení učiva o ČR, při kterém se žáci individuálně zapojili do shromažďování materiálů a informací o jednotlivých krajích a městech v naší zemi. Poděkování patří i rodičům, kteří dětem s projektem pomohli. Každou hodinu vlastivědy vystoupili dva až tři žáci, kteří své shromážděné informace a zajímavosti prezentovali před celou třídou. Hledali jsme na internetu obrázky, lepili zajímavosti do sešitů a na papírovou mapu na výstavě. Pěkná společná aktivita na závěr bylo skládání krajů na nalepovací mapu ČR jako puzzle. Všechny sesbírané příspěvky zůstanou po celou dobu opakování na výstavě.  Jako tečka za projektem je test na ověření znalostí a paměti žáků.