Květen v I. třídě

Během měsíce května se z prvňáčků jako mávnutím kouzelného proutku stali prvňáci. Většina z nich už cítí ve vzduchu blížící se prázdniny a podle toho to tak u nás občas vypadá. Někteří ještě zabrali a makali z posledních sil, jiní už si naordinovali prázdniny a v hodinách lenošili… bylo potřeba zvládnout ještě spoustu práce – Slabikáře jsme vyměnili za Moji první čítanku, kde jsou texty složitější a žáci je už musí umět i převyprávět vlastními slovy. Seznámili jsme se s bajkami a ve psaní se už jen pilujeme to, co jsme se naučili. V matematice jsme si zopakovali geometrické tvary a začali jsme odčítat do 20 s přechodem. V prvouce jsme se zabývali lidským tělem, zdravou a nezdravou stravou, správnými a špatnými hygienickými návyky. Pomocí dramatizace jsme se rázem octli u lékaře a nakonec jsme i třídili odpad. V tělesné výchově jsme si vyzkoušeli běh na 50 m nebo skok do dálky. V hudební výchově jsme si připomněli Orfovy nástroje a naučili se opět několik nových písniček a her. Ve výtvarné výchově jsme si nakreslili tulipány, rozkvetlou louku, sluníčka, duhy… a v pracovních činnostech jsme se zabývali správným stolováním.

V červnu nás čeká opakování, první závěrečné písemné práce, ale také spousta výletů a jiné zábavy…