Plavecký výcvik – III., IV., V. třída

V pátek 11. února žáci třetí, čtvrté a páté třídy zahájili svůj plavecký výcvik, který proběhl v délce 10 výcvikových dnů během dvou měsíců. V úvodu všichni vyslechli bezpečností opatření a seznámili se s prostředím plaveckého bazénu. Potom následovala první výcviková lekce, kterou zahájili volným způsobem – diskotékou, vodní hrou a samostatným plaváním. Pak následovalo roztřídění do skupin podle plaveckých dovedností… Všichni žáci se během následujících lekcí naučili tři plavecké styly: prsa, znak a kraul. Plavecký kurz byl úspěšně zakončen 8. dubna.