Přírodověda v V. třídě

Téma „Člověk a jeho zdraví“ jsme zakončili společným praktickým opakováním. Využili jsme krásného slunečného počasí, pohráli si se stíny a vytvořili obrázky jednotlivých soustav lidského těla. Focení a úpravy fotografií se všem moc líbily, výsledek naší práce je nejen poučný, ale i originální.