Projektový den “Den české státnosti” ve II. třídě

28. září slavíme státní svátek na počest knížete a hlavního ochránce české země – svatého Václava. Kdo ale byl svatý Václav? V jaké době žil? Co všechno za svého života vykonal? Jak si rozuměl se svým bratrem? Co se událo ve Staré Boleslavi? Na všechny tyto otázky hledali žáci z 2. třídy odpovědi. Přiměřenou formou se seznámili s životem knížete Václava, podívali se na pohádky a pověsti spjaté s jeho životem, vyrobili si svatováclavskou korunu, poslechli si Svatováclavský chorál a vyluštili pracovní listy spojené tématikou daného dne. Vždyť právě na jeho počest slavíme 28. září Den české státnosti. Tento projektový den byl součástí celoročního třídního projektu „Škola podle kalendáře“.