Projektový den “Den počítačů” – II. třída

I v květnu se uskutečnil projektový den, jenž byl součástí celoročního třídního projektu „Škola podle kalendáře“. Mezinárodní den počítačů jsme si náramně užili. Hned ráno jsme si rozdali školní počítače – tablety a učili se na nich pracovat. Vysvětlili jsme si, jak počítač zapnout, jak s ním manilupovat, z čeho se skládá, co je to prohlížeč, internet a pustili se do práce. Ukázali jsme si nejstarší počítače a zjistili jsme, že se od těch dnešních velice lišily. Prakticky jsme si počítače vyzkoušeli také v hodinách matematiky a českého jazyka. Nakonec jsme si zahráli i tolik oblíbené hry.