Projektový den “Tři králové” – II. třída

V rámci projektového dne „Tři králové“ jsme si nejdříve promítali příběh o tom, jak se oslavoval svátek Tří králů v minulosti a společně jsme si přečetli o lidových zvycích a tradicích, které lidé v tento den udržovali. Také jsme si vysvětlili pojmy tradice, koleda, pranostika. Připomněli jsme si příběh o Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi a vysvětlili jsme si, co každý z králů symbolizuje. V pracovních listech jsme odpovídali na otázky, luštili křížovku a vybarvovali.

Také jsme si připomněli, jak jsme společně koledovali ve Strachoticích a ve Slupi.

Den se nám všem moc líbil a už se těšíme na další. Projektový den byl součástí celoročního třídního projektu „Škola podle kalendáře“.