Projektový den v V. třídě

Žáci V. třídy přivítali podzim projektovým dnem. V rámci probíraného učiva přírodovědy odebrali vzorky půdy ze školní zahrady a zkoumali její složení.

Beseda o sklizni podzimní úrody byla zakončena praktickou sklizní jablek na školní zahradě. Žáci jablka očistili, někteří poprvé drželi v ruce škrabku, nastrouhali a připravili dvě nohavice jablečného závinu. Zapsali si pracovní postup své práce a pak už jen čekali na voňavou a sladkou odměnu.