Říše: Živočichové – III. třída

Ve výuce prvouky se žáci zabývali tématem živočichů. Seznámili se s jejich základním rozdělením do tříd a také s některými zástupci živočišné říše. Ujasnili si pojmy býložravec, masožravec a všežravec. Každý žák zpracoval a prezentoval informace o živočichovi, kterého si sám zvolil. Nakonec si žáci prověřili zvládnutí tématu. Při práci ve dvojicích si vylosovali zástupce jedné živočišné třídy a jejich úkolem bylo živočicha správně zařadit. Pokud si u některých údajů nebyli jisti, mohli využít internet nebo encyklopedii.