Školní akademie

27. června 2022 se konala v Kulturním domě ve Strachoticích u příležitosti ukončení školního roku školní akademie. Se svým vystoupením se představily jednotlivé třídy, taneční skupina se zumbou, žáci z hudebního kroužku Hra na klávesy a divadelní představení, které nacvičili žáci z družiny. Na závěr všechny děti zazpívaly píseň Těšíme se všichni na prázdniny, a tím jsme rozloučili se školou.