Vánoce ve IV. třídě

Oslava Vánoc v naší třídě začala už týden dopředu. Vyšli jsme do zasněžené přírody, zastavili jsme se u Betléma vedle kostela a zazpívali jsme tam jednu koledu a řekli několik zajímavostí okolo narození Ježíška. Poslední den vyučování jsme se trochu učili a trochu bavili. Začátek svátečního vyučování proběhl hravou formou, kdy si děti opakovaly vzory podstatných jmen a použily vzdělávací program na počítači. V matematice proběhlo několik soutěží. Angličtinu a přírodovědu jsme si trénovali prostřednictvím AZ-kvízů. Vyjmenovali jsme několik vánočních tradic, vysvětlili jsme původ Vánoc a vytvořili z tvrdého papíru a větvičky krásné vánoční přání. Během vyučování jsme zpívali a poslouchali vánoční koledy.

Tradičně jsme mlsali cukroví, popcorn a čaj. V závěru nechyběla krátká přehrávka koled, které někteří z žáků celý podzim pilně nacvičovali.