Velikonoční výlet do Znojma – V. třída

V. třída se 13. dubna vypravila do Znojma. Žáci obdivovali velikonočně vyzdobené město, zhlédli program základních škol, navštívili výstavu domácího zvířectva, viděli výrobky dětí znojemských mateřských a základních škol, které byly tradičně vystaveny na Obrokové ulici, ochutnali dobroty a vydali se na jarní procházku probouzející se přírodou údolím řeky Dyje. Poslední část programu byla věnována nově otevřenému Infocentru  na Loucké ulici.