Výlet do Archeoparku v Pavlově – IV. a V. třída

Letošní školní výlet IV. a V. třídy se uskutečnil 22. června. Vypravili jsme se do Archeoparku v Pavlově, kde na nás čekal edukační program s názvem „ Putování s mamutem Tondou a sobem Pepou“.

Pomocí pěti jednoduchých úkolů žáci sestavovali příběh, díky němuž se seznámili společně s jejich dvěma průvodci, sobem Pepou a mamutem Tondou, s přírodou a zvířaty pravěké Pálavy. Se dvěma věrnými zvířecími průvodci plnili jednotlivé úkoly a seznámili se tak nenásilnou formou s životem lidí a zvířat před 30 000 lety. Žáci byli rozděleni do tří týmů. V prvním úkolu si vyzkoušeli strategii lovu u sobího napajedla, kde se postupně stávali jak lovcem, tak i loveným sobem. Dále si přivoněli k louce a pokusili se určit bylinky, neboť nejen masem byl živ pravěký člověk. Následoval lov na zajíce, kteří tvořili největší část stravy lovců mamutů. U popleteného pračlověka zjistili, se kterými předměty se setkávali lovci mamutů a odhalili deset předmětů, které by v gravettienu určitě nenašli. Nakonec si vyzkoušeli své znalosti, co se určování zvířat týče, a pokusili se odhalit, které z daných zvířat mohl pravěký člověk potkat. Za každý splněný úkol tým získal část příběhu, z něhož si postupně žáci vytvořili plakát. Na konci programu si žáci prohlédli muzeum a odměnou za vynikající dopolední práci byl výlet do Mikulova a zmrzlinové dobroty.