Výlet do Lednice

24. května se žáci naší školy spolu se svými rodiči vypravili na výlet do Lednice. Škola tímto navázala na tradici výletů rodičů s dětmi, které přerušila covidová doba.

 Zahájili jsme si prohlídkou zámku, potom následovala plavba lodí k minaretu, vystoupání 302 schodů a procházka zpět k zámku. Počasí bylo ukázkové a všichni si výlet náramně užili.