Zahájení školního roku 2021 – 2022

Letos 1. září nás příjemně překvapilo počasí a přispělo k veselejšímu vkročení do nového školního roku. Nejvíce se opět těšili prvňáčci, kteří se sešli ve venkovní učebně. Zde je přivítala nejen paní ředitelka a pan starosta ze Strachotic, ale i pan starosta ze Slupi. Poté se šli malí žáčci se svou paní učitelkou Hrbáčkovou podívat do šatny a do své nové třídy, kde na ně už čekaly dvě malé hromádky povinností. Ostatní žáci se sešli ve svých třídách, kam si je odvedly třídní učitelky. Vedle milého přivítání je ještě čekala povinnost testování, které nás zřejmě nemine ani letošní školní rok. Kéž je to jediné omezení v náročné covidové době.