Září v I. třídě

Září uteklo jako voda. Sotva se žáci 1. září přivítali s paní učitelkou, hned 2. září byli pasováni na prvňáčky a 3. září jeli do znojemského kina na představení Tlaková patrola. Od nového týdne už ale začali naplno s výukou. A co se naučili? V českém jazyce všechny samohlásky (krátké i dlouhé). V matematice znázorňovat prvky do 5 a základní geometrické tvary. V prvouce se seznámili s prostředím školy a zabrouzdali do tématiky dopravy. Dále pak pracovali s plastelínou, vlnou, moukou, se špejlemi… hráli pexeso s dopravními značkami, zopakovali a zahráli si pohádku o Veliké řepě. Malovali vodovými barvami hroznové víno, naučili se nové písničky a tanečky. V tělesné výchově si osahali tzv. “padák”, trénovali házení a chytání míče, hráli vybíjenou, na rybáře, … Zkrátka se vůbec nenudili. Většina dětí se v nové třídě už zabydlela a našla si své kamarády. Za uplynulý měsíc si všichni zaslouží velkou jedničku, ale pozor – neusněme na vavřínech 😎