4. den – POZNÁVACÍ DEN

Čtvrtý den jsme zavítali do národního parku Podyjí, konkrétně do Čížova. Zaměřili jsme se na aktivitu „Podyjská prožitková hledačka“. Na cestě mezi návštěvnickým střediskem národního parku v Čížově a Hardeggskou vyhlídkou jsme splnili osm jednotlivých úkolů a poznávali tak krásy nejmenšího národního parku České republiky. I tentokrát nám počasí přálo. Cestou zpět jsme si vyzvedli pizzu a potom nás již čekala pohodička na zahradě. Nastalo poznávání v pravém slova smyslu – Talentmánie. Každý předvedl, v čem je jedinečný a unikátní.