Beseda s důchodci

V předvánočním čase uspořádala naše obec v kulturním domě setkání se seniory. K dobré zábavě nechybělo ani vystoupení žáků naší školy, kteří si pod vedením paní učitelek připravili vánoční koledy, básničky, zdramatizovali báseň, nacvičili taneční vystoupení a nebo také zahráli na flétnu.