Den Země – I. třída

Žáci I. třídy se vydali na procházku jarní přírodou a opakovali svoje znalosti zejména z hodin prvouky. Jejich prvním úkolem (ve dvojicích) bylo splnění pracovního listu o jarních kytičkách. Poté se vydali na vycházku. Prohlédli si stromy a keře v okolí školy. Všímali si, k jakým změnám došlo v jarním období. Stihli aspoň na pár chvil navštívit kamarády z MŠ ve Slupi na jejich hřišti. Tady si mohli prohlédnout i nové vyvýšené záhonky na pěstování zeleniny. Další jejich cesta vedla do místní knihovny, kde knihovnice paní Samková pro ně připravila krásné knihy o přírodě. A protože už znají všechna písmenka, mohli si v nich i chvilku trošku číst. Během zpáteční cesty měli žáci za úkol najít podle obrázků některé známé jarní byliny – SMETANKU LÉKAŘSKOU, KOPŘIVU DVOUDOMOU, SEDMIKRÁSKU CHUDOBKU A POPENEC OBECNÝ. Všechny objevili a povídali si, co o nich ví. Všímali si i stromů okolo cesty a potoka. Snažili se je poznat. Viděli, že některé se ze zimního spánku ještě úplně neprobudily (akát). Cesta jarní přírodou se všem určitě líbila.