Den Země – V. třída

        Ačkoliv jsme 28. dubna 2023 slavili ve škole Den Země, s páťáky jsme téma ochrany životního prostředí a péče o Zemi otevřeli již z kraje týdne. Všechny zajímavé aktivity by se do jednoho dne nevešly. Rozhodli jsme se toto důležité téma prozkoumat opravdu do hloubky. Zjistili jsme na internetu, jak by mělo vypadat ekologické město, ve kterém se žije v souladu s přírodou. Takové město jsme vymodelovali. Žáci si ve skupinách připravili jednotlivá ekologická témata, na která se mohli připravit doma a na konci týdne v pátek prezentovali všichni celou škálu námětů, kterými by se lidstvo mělo zabývat a zabývá, pokud chce udržet přírodu pro další generace lidí.
        V pátek jsme pracovali ještě chvíli ve skupinách a četli připravené texty na stejná témata: Jak Země pomáhá lidem, Jak lidé pomáhají Zemi, Jak Země škodí lidem, Jak lidé škodí Zemi. Pak jsme se vydali na malý průzkum do reality a hledali v naší obci stopu po ekologické činnosti lidí. Ve dvou skupinách jsme zapisovali, jak ekologické snažení v obci funguje a kde jsou nedostatky. Všimli jsme si odpadků blízko pole a potoka. Některé děti se hned pustily do sbírání skla a plastů. Viděli jsme v řece odhozenou gumovou botu, jinde pod stromy v houští igelit.  Děti pečlivě zapisovaly i množství barevných kontejnerů na tříděný odpad, počítaly odpadkové koše, kterých přibylo hlavně v blízkosti školy a obchodu.  Viděli jsme solární panely na střechách a v zahradách ekologické hnojení. Dalekohledem jsme ze školy pozorovali kouřící tovární komín, ale také větrnou elektrárnu v Banticích. Dokonce jsme zapsali, kolik aut během procházky viděli žáci pouze s jedním pasažérem. Několik občanů obce nás míjelo na kole. To nás zase potěšilo. Všechny pozitivní ekologické záznamy z vesnice lehce převažovaly ty negativní. Měli jsme z toho radost.                                                                          

       Vycházku jsme zakončili v obecní knihovně, kde jsme se hledali zdroje ekologických informací v knihách.  Mnoho materiálu jsme nenašli. Museli jsme se spokojit s přírodopisnými encyklopediemi zvířat a rostlin z různých koutů Země. Po návratu do školy jsme ještě zhlédli ekologický animovaný film pro děti, který trefně celé téma shrnul. Den Země žáci páté třídy zakončili péčí o své vlastní zdraví tím, že si na sluníčku na školním hřišti pěkně zacvičili.