Dopravní výchova – III. třída

Žáci třetí třídy sice mají v osnovách dopravní výchovu až za rok, ale když k nám do školy zavítal odborník na slovo vzatý, nemohli jsme odolat a rádi jsme si poslechli jeho cenné poznatky, které se nám budou hodit do budoucna.

Dnes jsme si spolu s panem Sochorem povídali o tom, jak se správně pohybovat po komunikaci. Dozvěděli jsme se, kdo je to chodec, cyklista nebo jak vypadá chůze v silničním provozu. Připomněli jsme si důležité dopravní značky i pravidla silničního  provozu. Dozvěděli jsme se i novinky, např. jaký je rozdíl mezi místem pro přecházení a přechodem pro chodce. Také jsme si ukázali povinné vybavení cyklisty nebo jak správně přecházet silnici. Nakonec jsme si pustili několik velmi užitečných videí společnosti Besip, na která již nezapomeneme.