Dovedné ruce- zájmový kroužek

Kroužek dovedné ruce navštěvovali žáci z I. až IV. ročníku. Jeho hlavní náplní bylo podporovat a rozvíjet rukodělné činnosti našich žáků. Rozvíjeli estetické vnímání, fantazii, jemnou motoriku, zlepšovali koordinaci očí a rukou. Kroužek byl rozdělen na týdenní bloky, zaměřovali jsme se na výrobu drobných předmětů pro radost, pro potěchu oka i duše. V kroužku se žáci hravou formou seznámili s různými výtvarnými materiály a technikami. Většinou pracovali jednotlivě. Ve skupinách tvořili kulisy na divadelní představení pro žáky z I. oddělení ŠD. Některé výrobky jsme vystavovali na chodbách školy a některé na výstavě v Kulturním domě ve Slupi. Většinu výrobků si žáci odnášeli domů jako dekoraci k ročním obdobím, jako hru, dárek nebo na památku.