Informatika ve IV. třídě

Čtvrťáci si vyzkoušeli nově zakoupené roboty, které budou naši žáci využívat v hodinách informatiky. Nové a moderní pomůcky budou sloužit k rozvoji informatických dovedností. V první hodině práce s roboty si je žáci „osahali“, uvedli do provozu, vyzkoušeli jejich činnost a zkoušeli je jednoduše naprogramovat.