Kyberšikana – V. třída

Společnost Podané ruce v Brně nabízí vzdělávací programy pro žáky základních škol.  Vybrali jsme téma, které je v páté třídě aktuální a chtěli jsme se nad tím zamyslet více. Ve čtvrtek 20. dubna 2023 se proto s páťáky uskutečnila dvouhodinová interaktivní přednáška na téma KYBERŠIKANA.  Žáci velmi pěkně spolupracovali ve všech částech hravého programu. Zazněla definice kyberšikany, varování, obrana i důvody.  Paní lektorka vysvětlila, jak kyberšikanu objevit a popř. zastavit, a uvedla několik příběhů ze života, aby si děti toto téma dokázaly dobře představit a vyvarovat se nebezpečí.