Malování pro radost – VČA

Volnočasovou aktivitu navštěvuje 15 žáků 1. a 2. ročníku. Žáci vytvářejí svoje práce pomocí různých výtvarných technik – tradičních i méně používaných. Cílem je nejen poznání „nového“, ale hlavně radost a zážitek z výtvarného tvoření. Na prvním setkání mohli výtvarníci kreslit tužkou na volné téma. Kresbu poté převedli do protisku ze skla. Pak si vyzkoušeli temperovou batiku. Dále žáci pracovali s olejovými barvami – vytvořili benzínové papíry a do nich kreslili tuší. Poslední tři hodiny tvořili vánoční papírovou koláž. Také zde použili v závěru olejové barvy. Nyní se už chystají na práce do výtvarných soutěží Požární ochrana očima dětí a mládeže a Les nás baví.