Mezipředmětové vztahy – III. třída

Když se řeknou mezipředmětové vztahy, většinou se nám vybaví propojení výuky v jednotlivých předmětech. A o to nám šlo. Chlapci a dívky ze třetí třídy se v květnu v prvouce učili o houbách. Je to nezáživné téma, které se ale stalo atraktivním, protože jsme ho propojili s informatikou a českým jazykem. Hlavní myšlenkou bylo získané informace ověřit na internetu, z těch všech vytřídit podstatné a důležité, zanést je na papír a umět je bezchybně odprezentovat.  Referáty na téma houby se nám povedly jak po stránce vizuální, tak přednesové. S paní učitelkou Hrbáčkovou třeťáky chválíme.