MŠ na návštěvě na ZŠ

23. června navštívily děti z Mateřských škol ze Slupi a ze Strachoticích Kulturní dům ve Strachoticích a vyslechly si celé představení akademie, které žáci ze školy nacvičili pro rodiče a kamarády. Potom se přesunuly do školy, navštívily prvňáčky a ti se pochlubili svými básničkami. Následovalo tradiční opékání špekáčků, ke kterým maminka jednoho prvňáčka – Radečka Krajíčka – upekla speciálně pro děti z mateřské školy tři bochníky výborného domácího chleba.  Moc děkujeme. Na školním hřišti žáci páté třídy připravili několik sportovních disciplín, aby si mohly děti zasoutěžit. Dohlížel na ně obrovský dinosaurus, kterého se po chvíli přestaly bát.  Když děti odjely autobusem zpět do školky, všechny sportovní disciplíny si proběhli sami páťáci. Dopoledne se velmi vydařilo.