Návštěva OÚ Strachotice – IV. třída

Vlastivědné učivo jsme si ve IV. třídě zpestřili návštěvou místního obecního úřadu, kam jsme se vypravili 6. října. Někteří žáci byli na úřadě poprvé. Všichni jsme se dozvěděli, jak probíhají volby, jaký výsledek měly ty poslední zářijové, kdy se sejde první zastupitelstvo, na kterém bude zvolen nový starosta, jak vypadá znak a vlajka obce, co se v obci v současnosti buduje a jak vypadají plány budování  do budoucna. Děkujeme paní Imrichové, že si na nás udělala čas, provedla nás úřadem a se vším nás seznámila.