Pasování na čtenáře – I. třída

Na konci května navštívil I. třídu král Jakub s královnou Lucií. Protože prvňáčci už umí přečíst všechna písmena, mohl král slavnostně všechny pasovat na čtenáře. Král s královnou se nejdříve přesvědčili, že všichni žáčci pěkně čtou. Poté král každého pasoval na čtenáře a předal pamětní list. Královna předala šerpu s nápisem “Jsem čtenář”. Prvňáčci se trošku báli, zároveň se těšili a všechno dobře dopadlo. Nakonec se s králem a královnou vyfotili.