Pátá třída na „Mládežce“

16. 6.  2023 se všichni žáci páté třídy podívali na svou budoucí základní školu, kterou budou navštěvovat od září. ZŠ na ulici Mládeže je proti naší škole obří, proto jsme se dobře rozhlíželi po všech zákoutích, prohlédli si obě tělocvičny, hřiště, posilovnu, kuchyň, odborné učebny a šatny. Celou školou nás prováděli s povolením paní ředitelky Kamil a Lenka, naši bývalí spolužáci ze Strachotic. Bylo to velmi milé a páťáci mají aspoň představu, co je čeká. Po skončení prohlídky nás Kamil zavedl k jídelně, kde se žáci z této školy stravují. Cestou domů jsme si koupili malé občerstvení a jeli autobusem zpět do Strachotic.