Podzim ve II. třídě

Svatý Martin nám symbolicky přivezl zimu a my můžeme shrnout, jak se nám celý podzim dařilo.

V českém jazyce se žáci naučili rozebrat větu na slova, slova na slabiky, slabiky na hlásky a určit, o jaký druh věty se jedná. V matematice začali počítat do 100 a rýsovat rovné, přímé a lomené čáry. V tělesné výchově se zdokonalovali v házení a chytání míče, za hezkého počasí venku zvládli spoustu atletických disciplín a vyzkoušeli si i cvičení s hudbou. V hudební výchově úspěšné zahájili hru na flétnu a začali se učit noty. Nejvíce se mohou ale pochlubit krásnými pracemi z pracovních činností a výtvarné výchovy.