Podzimní činnosti v I. třídě

Žáci I. třídy si pomocí různorodých činností osvojili poznatky o změnách v podzimní přírodě a seznámili se s činnostmi lidí v podzimním období. V literární výchově vytvořili podzimní atmosféru říkankami o podzimu – Dobré ráno, dobrý den, den se krátí s podzimem…nebo podzimními hádankami – Dokud sedí – je zelený, když letí – žloutne, a když leží – zčerná..? Prostor pro podzimní tvoření se otevřel ve výtvarné výchově, praktických činnostech i v prvouce. Nejdříve se žáci rozloučili s vlaštovkami, které odletěly na jih. Poté si hráli s podzimními barvami na výkresech o přírodě. V prvouce poznávali a třídili ovoce a zeleninu (i suché plody); zkoušeli poznávat ovoce a zeleninu pomocí vůně a chuti.