Pracovní činnosti ve III. třídě

Sotva vysvitly první jarní paprsky, vyrazili třeťáci na školní zahradu. Po pečlivém seznámení se zahradnickým nářadím jsme se pustili do setí ředkviček a hrášku. Protože se třeťáci jako zahradníci osvědčili, svěřili jim druháci i výsadbu fazolí. Společně tak budeme na školní zahradě hospodařit a čekat na sklizeň.