Pravidla dopravní výchovy – V. třída

Dopravní výchovu žáci páté třídy sice absolvovali již loni, ale ochotný pan instruktor autoškoly udělal dětem výstižnou přednášku před prázdninami, aby si připomněli všechna důležitá pravidla silničního provozu pro jejich bezpečí.

Vysvětlil jim přepravu dětí v autě, když jezdí s rodiči, zdůraznil pravidla cyklistiky, cyklostezek, povinnou a doporučenou výbavu kola, výstroj cyklisty, základy odbočování a předjíždění na kole.

Dále si děti mohly připomenout nejdůležitější značky, některá nová značení, pravidla na křižovatkách se značkami a bez značek.

Na závěr výstižné přednášky nám pan instruktor pustil několik videí z praxe, která byla varováním pro pečlivější dodržování všech pravidel silničního provozu.