S lidovou písničkou – ŠD

V měsíci listopadu jsme zavítali se školní družinou na návštěvu na obecní úřad. Paní Imrichová si pro žáky připravila zajímavé povídání o vesnických hodech, které se právě v tuto dobu připravovaly v naší obci. Žáci si prohlédli knihu, která obsahuje fotografie z kulturních akcí a také zajímavé informace o Strachoticích. Nechyběly ani úkoly, ve kterých blíže poznali svoji vesnici. Celý týden ve školní družině se nesl v duchu kateřinského posvícení. Vyrobili a namalovali jsme náš tradiční kroj. Starší žáci si připravili projekt o národopisných oblastech naší země. A jaké by to bylo posvícení bez krásných lidových písniček a tancování­?!

Děkujeme paní Imrichové za přijetí a zajímavé povídání. A dále děkujeme p. učitelce Soni Půčkové za krásný hudební program, který si pro naše žáky připravila.