Školní akademie

Na konci školního roku se tradičně konává v Kulturním domě ve Strachoticích školní akademie. Letos jsme se sešli 21. 6. a program byl vskutku pestrý. Nejdříve se představili prvňáčci s básničkami z Živé abecedy, poté druháci zazpívali a zahráli na flétny, třeťáci zatancovali a zazpívali lidové písně za doprovodu hry na akordeon, čtvrťáci zatančili a zazpívali coby námořníci a páťáci zazpívali písně jejich vlastní tvorby a umožnili nám nahlédnout do jejich pětileté výuky. Tradičně vystoupila i taneční skupina se zumbou. Malá družinka nás zavedla do říše pohádek a oddělení velké družiny až do pravěku. Na závěr všichni žáci zazpívali píseň “Už je léto” a rozloučili se tak se školou. K absolutní dokonalosti celého vystoupení by ještě pomohl ohleduplnější přístup některých rodičů.