Sportovní hry – I. a II. třída

Žáci první a druhé třídy se od září do května pravidelně setkávali každé úterý v tělocvičně a na školním hřišti. Společně si protáhli svá ztuhlá tělíčka a naučili se mnoha novým aktivitám. Nejvíce je bavily kolektivní sporty jako fotbal, basketbal, přehazovaná, vybíjená, kapitánka či ringo. Dále se zdokonalili ve hraní s padákem, kruhovém tréningu, dětské józe, gymnastice (šplh, skoky přes kozu, kotouly), opičí dráze, atletice (skok a hod do dálky, běh), drobných hrách či nordicwalkingu. Nechybělo ani soutěžení. Ale hlavně je to moc bavilo.