Tady je Krakonošovo – ŠD

Vzhledem k nepříznivému počasí, které k nám nebylo příliš nakloněné, abychom mohli splnit další naplánované téma Polární expedice, nechali jsme se inspirovat novou vánoční pohádkou Krakonošovo tajemství a požádali o pomoc samotného vládce hor – Krakonoše. Postava Krakonoše nás zavedla k hrubějšímu se zamyšlení nad chováním postav z této pohádky a vyvolala velkou diskuzi. Při práci s příběhem jsme zjistili, že vnímání Krakonoše se v jednotlivých skupinách zásadně liší. Pro některé je Krakonoš  vnímán jako kladný hrdina, kdežto pro jiné hrdina záporný. S plněním úkolů na školní zahradě a rozluštěním tajenky ve skupinách pomáhal žákům sám vládce hor Krakonoš. Nezapomněli jsme ani na drobný popis a výrobu výrobků charakterizující jeho postavu.