Ukázka první pomoci – V. třída

26. června 2023 mohli všichni žáci páté třídy vidět na vlastní oči, jak zachraňovat lidi, kteří nejeví známky života nebo jsou zranění. Učili se na sobě zastavovat krvácení, uvolnit dýchací cesty, uložit zraněného do stabilizované polohy, dokonce udělat nepřímou masáž srdce. Takové školení žáků i paní učitelky může udělat jen opravdový profesionál, kterým byla ochotná zdravotní sestra paní Mašková. Moc jí děkujeme za spolupráci.