V. třída na Obecní úřadě ve Strachoticích

V rámci všeobecného vzdělávání navštívili žáci V. třídy a klubu Velký čtenář Obecní úřad ve Strachoticích. Paní Imrichová ochotně vyprávěla o minulosti obou spojených obcí, o důležitosti některých stoletých objektů (stará škola, kaple, mlýn) a o historickém významu obce během obou světových válek. Obec Strachotice vznikla přibližně ve stejnou dobu jako město Znojmo – tedy ve 12. století.  Žáci i paní učitelka kladli otázky a paní Imrichová ochotně odpovídala. Dověděli jsme se o strachotické vlajce a dostali jsme její obraz do školy. Hned po návratu si žáci ověřili některé informace na internetu a vyhledali důležitá zmíněná místa na mapách.cz. Našli Ječměniště, které patří z části k Micmanicím a podívali se na opevněné bunkry z II. sv.války. Děkujeme za nově získané informace, které v učebnici vlastivědy nenajdeme.